Technický popis

Účel použití

Automatický teplovodní kotel LICOTHERM je určen k vytápění objektů s tepelnou ztrátou do 24kW resp. 42kW. Konstruován je pro spalování pevných paliv do zrnitosti 25 mm především hnědého uhlí ořech 2 adřevěných pelet. Lze v něm spalovat také kusové dřevo.

Technický popis

Kotel tvoří dva základní celky, kotlové těleso a hořák. Kotlové těleso je z ocelové konstrukce s litinovými dvířky, ty jeho části, které přicházejí do styku se spalinami, jsou vyrobeny z kvalitních plechů tloušťky 6 mm. Hořák je integrován do spodní části kotlového tělesa. Nad ním je umístěn keramický katalyzátor. Tvar katalyzátoru usměrňuje spaliny jednak zpět nad hořák, tím umožňuje dokonalé vyhoření paliva a dohoření spalin, jednak na zadní stěnu kotlového tělesa. Hořák je konstruován na principu spodního přikládání paliva (retortový) a samotné spalování v něm připomíná hoření v kovářské výhni. Z násypky je palivo dodáváno šnekovým podavačem (motor s převodovkou, šnekovnice) do kolena retorty. Zde je vytlačováno vzhůru na kruhový rošt. Rošt i retorta jsou vyrobeny z vysoce kvalitní litiny. Retorta je umístěna ve směšovači, do kterého je foukán vzduch ventilátorem. Drážkami mezi retortou a roštem je pak vzduch foukán do nahořelé vrstvy paliva. Množství spalovacího vzduchu (resp. Intenzita rozdmýchávání paliva) je dáno regulovatelnými otáčkami ventilátoru. Vyhořelé palivo – popel a struska – přepadávají přes okraje roštu do popelníku pod směšovačem. Palivo je do spalovací části hořáku dodáváno v cyklech, které jsou nastavitelné na regulátoru (viz. dále.). Hořák se v automatickém provozu zapíná a vypíná podle požadované teploty topné vody (nastavitelná kotlovým termostatem).V horním panelu kotle je umístěn regulátor, který je řešen jako procesorový s analogovým čidlem teploty a reléovými výstupy pro ventilátor, šnekový podavač paliva kotle a čerpadlokotlového okruhu. Otáčky ventilátoru lze regulovat triakovým výstupem (v sérii s kontaktemrelé). Na displeji lze odečítat kotlovou teplotu a nastavené parametry.

Předepsané palivo

Hnědé uhlí OŘECH 2 o zrnitosti 4-25 mm a vlhkosti do 20%, dřevěné palety .V přechodném období ( jaro,podzim) je možno též používat jako palivo suché kusové dřevo ( nutno demontovat keramický katalizátor a instalovat litinový rošt !!! )

Základní parametry

AM 24
AM 42
Hmotnost
kg
390
440
Rozměry š x v x h
mm
1250x1470x1025
1250x1510x1165
Výška kouřovodu
mm
1090
1155
Objem vody v kotl. tělese
l
70
85
Objem zásobníku paliva
dm3
300
330
Pracovní přetlak vody
Mpa
0,2
0,2
Provozní teplota vody
C
60-90
60-90
Požadavky na připojení
Průměr kouřovodu
mm
150
150
Minimální komínový tah
Pa
10
10

Přednosti automatického kotle

Bezpečný provoz kotle zajišťuje

Regulátor je řešen jako procesorový s analogovým čidlem teploty a releovými výstupy pro ventilátor, šnekový podavač paliva a čerpadlo kotlového okruhu. Na displeji lze odečítat kotlovou teplotu a nastavené parametry

Přejímá teplo z hořáku přes keramický katalizátor a v nezávislosti na podélně vestavěnou trubkovnicí s brzdiči spalin zabezpečuje optimální teplotu spalin při vysoké účinnosti. Konstrukce umožnuje jednoduché čištění kotle.

Objem zásobníku paliva vystačí na několikadenní běžný provoz. Zařízení je vybaveno bezpečnostním systémem proti prohoření paliva do zásobníku.