AM Licotherm 26 Combi

Kotel Licotherm AM 26 Combi je poslední novinkou vycházející z konstrukční základny kotlů Licotherm.

Na počátku roku 2017 byl upraven a odzkoušen pro spalování hnědého uhlí - b: OŘECH 2 o zrnitosti 4-25 mm a vlhkosti do 20% a dřevní pelety o zrnitosti 4-15 mm - vlhkosti do 20%. Pro tato garanční paliva.splňuje ve všech svých parametrech požadavky na EKODESIGN dle Nařízení Komise (EU) 2015/1187.

AM 26 Combi

 

Nový kotel Licotherm AM26 COMBI si zachovává horizontální trubkový výměník, doplněný navíc o tzv. modul čištění, díky kterému se popílek z čištění výměníku a zadního sběrače spalin jednoduše „překlopí“ do popelníkové zásuvky pod hořákem kotle. Zcela nová je originální spalovací komora, která byla vyvinuta ve spolupráci s předním evropským výrobcem žáruvzdorných tvarovek, firmou LAC s.r.o.. I když je kvalitní žárobeton jednou z nejdražších částí moderního kotle na pevná paliva a mnozí výrobci jej používají jak šafránu, u kotle COMBI se jím rozhodně nešetřilo. Unikátní tvar komory a dostatek žárobetonu zajišťují dokonalé vyhoření hořlaviny s tvorbou minima škodlivých emisí, včetně nežádoucího jemného prachu. Kotel tak dosahuje při spalování hnědého uhlí i dřevních pelet emisí podle EKODESIGNU a je tak podporován v rámci probíhajících kotlíkových dotací.

Kotel dosahuje provozní účinnosti 90 % i při teplotě spalin 150 °C, což je bezesporu velká výhoda při projektování spalinových cest.

Díky elektronické regulaci, velkému zásobníku paliva (300 l) a velkému popelníku (40l) je umožněn několikadenní bezobslužný provoz. Při spalování spékavých paliv či provozu na maximální výkon je nutná kontrola kotle v délce 5 minut denně.

Princip retortového hořáku umožňuje zapálit kotel pouze na začátku topné sezóny, regulace poté kotel udržuje v pohotovostním stavu tak, aby mohl během krátké doby naběhnout na optimální provoz. Umožňuje to provoz s nízkými náklady i při letním režimu (pouze ohřev teplé vody v bojleru).

Hořák Ling

Kotel je standardně dodáván s regulátorem ADEX Renes 01, který v sobě kombinuje regulaci a modulaci výkonu kotle a regulaci jednoduchého jednookruhového otopného systému, není třeba tedy kombinovat s dalšími regulátory.

Kotel může být vybaven základním regulátorem ADEX LH REG5, který řídí spalování a modulaci výkonu kotle v závislosti na změnách v odběru tepla otopným systémem. V kombinaci s ekvitermní regulací ADEX Comfort, pak kotel představuje zdroj tepla s nejvyššími užitnými vlastnostmi, kdy regulátory automaticky řídí optimální tepelnou pohodu vytápěného objektu, optimální teplotu kotle (i v útlumovém režimu) i natopení bojleru TUV.

Poslední variantou je pak regulátor ADEX Renes AM, který umí regulovat výkon kotle a spolupracovat pomocí bezdrátového rozhraní s až 6 dalšími regulátory jednotlivých otopných větví složitějších otopných systémů kombinujících například vytápění radiátory s podlahovým vytápěním.

Technické parametry

 

Základní parametry AM26Combi
Hmotnost kg 58 0
Rozměry š x v x h mm 1250 x 1420 x 1020
Objem vody v kotlovém tělese l 75
Objem zásobníku paliva dm3 300
Třída kotle EKODESIGN
Pracovní přetlak vody MPa 0,25
Zkušební přetlak vody MPa 0,4
Provozní teplota vody maximální °C 90
minimální °C 60
Maximální hladina hluku dB 65
Hydraulická ztráta kotle při ΔT=20 K mbar 1,9
při ΔT=10 K mbar 4,2
Průměr kouřovodu mm 150
Požadovaný komínový tah Pa 10 - 20
Připojovací rozměry nátr. topné vody G 6/4“
Připojovací napětí V/Hz 230/50
Elektrický příkon W 95
Elektrické krytí IP 20
Teplotechnické parametry  Uhlí  Pelety
Jmenovitý výkon kW 24,4 28,5
Minimální výkon kW 7,3 8,5
Účinnost % 88,8 - 90,1 89,8 - 90,6
Spotřeba paliva
-jmen.výkon kg/hod 4,84 6,14
-min.výkon kg/hod 1,58 1,97
Doba hoření při jmen.výkonu hod. 22
Rozsah teploty spalin ( min.- max.) °C 80 - 220
Hmotnostní průtok spalin
- jmen.výkon kg/s 0,018 0,015
- min.výkon kg/s 0,009 0,007

Předepsané palivo

Záručním palivem je:

Při spalování předepsaného paliva je dosahováno následující účinností a emisí

Průměrné hodnota plynných emisí O2 = 10% UHLÍ PELETY
Jmenovitý výkon Minimální výkon Jmenovitý výkon Minimální výkon
CO [mg/m3] 453 504 37 382
OGC [mg/m3] 6 16 6 18
Prach [mg/m3] 49 33 15 20
Účinnost 90,1 88,8 89,7 90,6

 

 Kotel na uhlí nebo pelety