REVIZE KOTLŮ Licotherm

Naše firma provádí revize  kotlů typu:

AM Licotherm 15/24/42 kW

AM Licotherm 24 kW bio

AM Licotherm Carbo 2 26 kw

Kombiterm DC, Kombiterm DC - Elektro, AM Energo, AM Energo-Elektro

Cena revize kotle: 990 Kč +  DPH

                                     9 Kč/km + DPH (doprava)

Platnost revizní zprávy je 2 roky od data vystavení.

Objednávky revizí na tel: 602 380 196